Ochrona danych osobowych

Kancelaria świadczy usługi z zakresu ochrony danych osobowych obejmujących m.in.
  • kompleksowy audyt w przedsiębiorstwie w celu oceny stopnia zgodności z przepisami RODO,
  • opracowanie polityk i procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych, tj. polityki prywatności, polityki ochrony danych, polityki bezpieczeństwa, rejestru czynności przetwarzania danych, klauzul informacyjnych, instrukcji oraz wewnętrznych regulaminów organizacyjnych,
  • zastępstwo prawne klientów w postępowaniu przed organami nadzoru,
  • pomoc w przygotowywaniu klauzul informacyjnych dla klientów i ich kontrahentów, zgodnych z wymogami RODO,
  • opracowanie planów postępowania w przypadku incydentów bezpieczeństwa danych oraz wspieranie w sytuacjach awaryjnych, takich jak wycieki danych czy ataki cybernetyczne.

Radca prawny, Anna Zalewska

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Zalewska
GDAŃSK

ul. Ignacego Matuszewskiego 8/4
80 -288 Gdańsk
T: +48 533 918 908
E: kancelaria@radcaprawnyzalewska.pl

SŁUPSK

al. 3 Maja 44, pok. 135
76 -200 Słupsk
T: +48 533 918 908
E: kancelaria@radcaprawnyzalewska.pl